Sivilforsvaret

Arkiv

Viser 1 - 10 av totalt 380 artikler
Publisert
Tittel
13.03.2018

Aktivt år for Sivilforsvaret

I løpet av 2017 har Sivilforsvaret bistått ved 202 hendelser. Til sammen har 4 502 personer vært i innsats i 45 148 timer. Det er en økning på 15 000 timer fra 2016.

Les mer >
06.03.2018

Sivilforsvarets innsatser i februar 2018

Sivilforsvaret har i løpet av februar vært i innsats ved blant annet snøskred, savnede personer, flystyrt og svikt i strøm- og vannforsyning. Til sammen syv innsatser med 78 personer i 355 timer.

Les mer >
27.02.2018

Det humanitære oppdraget til Bangladesh er avsluttet

Den siste måneden har DSB hatt to personer i innsats for det internasjonale humanitære miljøet i Bangladesh i forbindelse med flyktningsituasjonen for Rohingya-folket. Oppdraget er nå avsluttet med...

Les mer >
23.02.2018

Sivilforsvarets innsatser i januar 2018

I løpet av januar bisto Sivilforsvaret ved fem leteaksjoner og fem hendelser, hvor totalt 213 personer deltok i til sammen 2 428 timer.

Les mer >
20.02.2018

Sivilforsvaret styrkes i Nordland

Sivilforsvaret har etablert nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. 15. februar ble enheten etablert i Bodø.

Les mer >
09.01.2018

Sivilforsvaret tester tyfonene 10. januar

Onsdag 10. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Les mer >
05.01.2018

Ny godtgjøringsordning for tjenestepliktige

Sivilforsvaret ble i statsbudsjettet for 2018 tildelt 9,4 millioner kroner til ny godtgjøringsordning for tjenestepliktige i Sivilforsvaret.

Les mer >
16.11.2017

Ny lagerhall på Starum

Siden 2016 har Sivilforsvaret hatt ansvaret for materiell i forbindelse med UDIs håndtering av flyktninger som kommer til Norge. Nå bygges det ny lagerhall for materiellet på Starum.

Les mer >
02.10.2017

Starum 50 år

Sivilforsvaret etablerte seg på Starum i Østre Toten kommune i 1967, og har i dag omfattende aktivitet med Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter, Sivilforsvarets sentrallager og Oppland sivilf...

Les mer >
29.09.2017

9,4 millioner til Sivilforsvaret i årets statsbudsjett

I statsbudsjettet som legges frem i oktober, foreslår regjeringen å øke Sivilforsvarets godtgjøringsordning med 9,4 millioner kroner.

Les mer >