Sivilforsvaret
Aktivt år for Sivilforsvaret
13.03.2018

Aktivt år for Sivilforsvaret

I løpet av 2017 har Sivilforsvaret bistått ved 202 hendelser. Til sammen har 4 502 personer vært i innsats i 45 148 timer. Det er en økning på 15 000 timer fra 2016.

Les mer >
Sivilforsvarets innsatser i februar 2018
 
Det humanitære oppdraget til Bangladesh er avsluttet
 
Sivilforsvarets innsatser i januar 2018
 
Sivilforsvaret styrkes i Nordland
 
Sivilforsvaret tester tyfonene 10. januar
 
Ny godtgjøringsordning for tjenestepliktige