Sivilforsvaret
Ny forsterkningsenhet i Bergen
10.02.2017

Ny forsterkningsenhet i Bergen

Sivilforsvaret etablerer seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Nå er enheten også etablert i Bergen.

Les mer >
Ressurskrevende år for Sivilforsvaret
 
Problemer med sivilforsvaret.no på mobil og nettbrett
 
Vellykket varslingsprøve
 
Sivilforsvarets varslingsprøve onsdag 11. januar
 
Berømmer mannskaper etter ekstremværet
 
Haiti-oppdraget er avsluttet