Sivilforsvaret
17.12.2009

Samarbeidsavtale mellom DSB og Vernepliktsverket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Vernepliktsverket har undertegnet avtale om rekruttering av personell til Sivilforsvaret.

Avtalen forplikter både DSB og Vernepliktsverket til å sikre at overføring av personell til Sivilforsvaret blir utført på en effektiv og forsvarlig måte. Gjennom kontinuerlig samarbeid vil DSB og Vernepliktsverket sikre gode informasjons- og arbeidsrutiner.

Vernepliktsverket vil informere og motivere personer som ikke antas til å avtjene førstegangstjeneste, for tjeneste i Sivilforsvaret.

Sivilforsvarsdistriktene rekvirere, motta og forvalte overført personell fra Vernepliktsverket.

DSBs intensjon er at all rekruttering til Sivilforsvaret skal gå gjennom Vernepliktsverket, som vil innhente informasjon om kvinner og menn i hele årskull gjennom ny sesjonsordning.

Brigader John Einar Hynaas og avdelingsdirektør Trygve Bruun undertegnet en avtale, som tilrettelegger for at all rekruttering til Sivilforsvaret skjer via Vernepliktsverket.

Brigader John Einar Hynaas og avdelingsdirektør Trygve Bruun undertegnet en avtale, som tilrettelegger for at all rekruttering til Sivilforsvaret skjer via Vernepliktsverket.