Sivilforsvaret
10.03.2015

Sivilforsvarets nye spydspiss ved store hendelser

Sivilforsvaret etablerer seks mobile forsterkningsenheter som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser.

- Vi har stor tro på konseptet og mannskapene kommer til å være et viktig bidrag ved store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Arnstein Pedersen, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret i Norge. 

Sivilforsvaret har tidligere foreslått å styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store og komplekse hendelser i fremtiden. Og i 2014 fikk Sivilforsvaret 5,4 millioner av Justis- og beredskapsdepartementet til å etablere ordningen.

For et halvt år siden bestemt Sivilforsvaret at det skulle etableres seks mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø i perioden 2015-2017. Først ut er Trondheim.

- Etableringen ved Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt i Trondheim er et pilotprosjekt og de er operative fra 10. mars. Avdelingen har stor kapasitet og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper, sier Pedersen.

Fjoråret var preget av mange store hendelser. Blant annet storbranner på Frøya, Flatanger, i Lærdal og flommen på Vestlandet. 2014 var et rekordår for Sivilforsvaret. I moderne tid har de aldri vært involvert i flere innsatser. Alle hendelsene i 2014 krevde 67 180 innsatstimer mot 24 033 året før.                                                

– Innsatsene har i 2014 hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Klimaet er årsak til mange av innsatsene. Vi rykker også ut til flere hendelser fordi de som trenger bistand vet at Sivilforsvaret er en pålitelig ressurs som er forutsigbar. Vi kommer med trente og organiserte mannskaper, sier Pedersen.

De mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre avdelingen spesialiserer seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.


 

OPPSTILLING: 49 mannskaper stilte seg opp etter demonstrasjonen av hva den nye spydspissen er god for.

OPPSTILLING: 49 mannskaper stilte seg opp etter demonstrasjonen av hva den nye spydspissen er god for.