Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Aust-Agder

Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt dekker hele fylket som består av 15 kommuner, og har 200 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret og -lager er lokalisert på Stoa, rett vest for Arendal. Ta avkjøring nr 72 fra E18.  Lokalene til Sivilforsvaret er i samme bygg som brannstasjonen til Østre Agder brannvesen, og befinner seg på kystsiden av E 18.

Adressen er:
Åsbieveien 33
Arendal

Anmodning om bistand fra Sivilforsvaret rettes til distriktets døgnbemannede
vakttelefon: 95 29 60 03

Innenfor distriktets område bor det over 106 000 mennesker, Fylket har største befolkningstetthet langs kysten og i kystbyene. 

En stor del av distriktets aktivitet er rekruttering og øving av mannskaper. I tillegg brukes mye ressurser på vedlikehold og funksjonalitet på store materiellressurser. Sivilforsvarsdistriktet er en pådriver og arenaskaper for tverretatlig samarbeid mellom de ulike beredskapsetatene.

Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt har lokaler på Stoa, i Arendal.

Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt har lokaler på Stoa, i Arendal.