Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Buskerud

Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke, og har 400 tjenestepliktige befal og mannskaper i operative avdelinger.

Distriktet har åtte ansatte og kontor i Drammen. Den kommunale materielleforvalteren for Drammen, Lier og Nedre Eiker har kontor sammen med distriktsstaben.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 88 89 88

Innen Buskerud sivilforsvarsdistrikt er det 34 varslingsanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved overhengende fare. 

Se også:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

 

 

 

 

Distriktskontoret har lokaler i Vardarbygget, som ligger ved Drammenselven.

Distriktskontoret har lokaler i Vardarbygget, som ligger ved Drammenselven.