Sivilforsvaret

Ansatte

Liste over ansatte i sivilforsvarsdistriktet
Navn Stilling
Borgersen Morten sivilforsvarsadjutant
Carlsen Thrine Therese fung. distrikssjef
Dale Nina sivilforsvarsadjutant
Haugseth Espen sivilforsvarsadjutant
Kongelf Otto kommunal materiellforvalter
Skatvedt Petter Andre sivilforsvarsadjutant
Thuv Grete sivilforsvarsadjutant

BORGERSEN MORTEN

Borgersen Morten
Telefon: 32 80 45 66
Mobiltelefon: 91 37 21 94
Epost: morten.borgersen@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: stabssjef, stedfortreder for distriktsjef og logistikk

CARLSEN THRINE THERESE

Carlsen Thrine Therese
Telefon: 32 80 45 61
Mobiltelefon: 92 22 38 72
Epost: thrine.carlsen@dsb.no
Stilling: fung. distrikssjef
Ansvarsområde: operativ og administrativ sjef

DALE NINA

Dale Nina
Telefon: 32 83 45 67
Mobiltelefon:
Epost: nina.dale@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: Økonomi & administrasjon ft. sykemeldt

HAUGSETH ESPEN

Haugseth  Espen
Telefon: 32804563
Mobiltelefon: 99621100
Epost: Espen.Haugseth@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: Operasjon, øvelser og personell

KONGELF OTTO

Kongelf Otto
Telefon: 32 80 45 72 - 32 82 31 44 (Aronsløkka)
Mobiltelefon: 90 71 90 35
Epost: buskerud.sfd@dsb.no
Stilling: kommunal materiellforvalter
Ansvarsområde: materiellforvaltning og vedlikehold for kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker

SKATVEDT PETTER ANDRE

Skatvedt Petter Andre
Telefon: 32 80 45 68
Mobiltelefon: 97 01 50 21
Epost: petter.skatvedt@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: samband, CBRN, T-rom og varsling

THUV GRETE

Thuv Grete
Telefon: 32 80 45 65
Mobiltelefon:
Epost: buskerud.sfd@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: personellforvaltning og administrasjon