Sivilforsvaret

Ansatte

Liste over ansatte i sivilforsvarsdistriktet
Navn Stilling
Audestad Johan distriktssjef
Borgersen Morten sivilforsvarsadjutant
Carlsen Thrine Therese sivilforsvarsinspektør
Dale Nina sivilforsvarsadjutant
Haugseth Espen sivilforsvarsadjutant
Kongelf Otto kommunal materiellforvalter
Skatvedt Petter Andre sivilforsvarsadjutant
Solheim Geir sivilforsvarsadjutant
Thuv Grete sivilforsvarsadjutant

AUDESTAD JOHAN

 Audestad Johan
Telefon: +47 32 80 45 61
Mobiltelefon: + 47 95 94 92 33
Epost: johan.audestad@dsb.no
Stilling: distriktssjef
Ansvarsområde: operativ og administrativ sjef

BORGERSEN MORTEN

Borgersen Morten
Telefon: 32 80 45 66
Mobiltelefon: 91 37 21 94
Epost: morten.borgersen@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: logistikk: materiellregnskap, tjenestebiler, egne bygg og anlegg

CARLSEN THRINE THERESE

Carlsen Thrine Therese
Telefon: 32 80 45 62
Mobiltelefon: 92 22 38 72
Epost: thrine.carlsen@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsinspektør
Ansvarsområde: operativ virksomhet, og utadrettet virksomhet. Stabssjef og fast stedfortreder for distriktssjef

DALE NINA

Dale Nina
Telefon: 32 83 45 67
Mobiltelefon:
Epost: nina.dale@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: Økonomi & administrasjon ft. sykemeldt

HAUGSETH ESPEN

Haugseth  Espen
Telefon: 32804563
Mobiltelefon: 99621100
Epost: Espen.Haugseth@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: Operasjon, øvelser og personell

KONGELF OTTO

Kongelf Otto
Telefon: 32 80 45 72 - 32 82 31 44 (Aronsløkka)
Mobiltelefon: 90 71 90 35
Epost: buskerud.sfd@dsb.no
Stilling: kommunal materiellforvalter
Ansvarsområde: materiellforvaltning og vedlikehold for kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker

SKATVEDT PETTER ANDRE

Skatvedt Petter Andre
Telefon: 32 80 45 68
Mobiltelefon: 97 01 50 21
Epost: petter.skatvedt@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: samband, CBRN, T-rom og varsling

SOLHEIM GEIR

Solheim Geir
Telefon: 32 80 45 64
Mobiltelefon: 95 23 81 65
Epost: geir.solheim@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: penjonist fra 1.mai, ft. ferie

THUV GRETE

Thuv Grete
Telefon: 32 80 45 65
Mobiltelefon:
Epost: buskerud.sfd@dsb.no
Stilling: sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: personellforvaltning og administrasjon