Sivilforsvaret

Sivilforsvarets avdelinger i Buskerud

Lokalisering av Sivilforsvarets distriktskontor og operative avdelinger i Buskerud:
Hver fredinnsatsgruppe består av 24 ttjenestepliktige, rekruttert lokalt. Avdelingene har oppmøtested og materiellager i nærheten av hjemstedet. I tillegg har Sivilforsvaret i Buskerud sju innsatstropper med tjenestepliktige rekruttert i områdene Drammen, Kongsberg og Ringerike. Dette er avdelinger uten eget materiell,  som skal kunne avløse eller forsterke fredsinnsatsgruppenes innsats.

Buskerud sivilforsvardistrikt har også sju radiac målepatruljer som regelmessig måler den naturlige bakgrunnsstrålingen på faste målepunkter i alle kommunene. Måleresultatene rapporteres til Statens strålevern. Ved en  hendelse der det er mistanke om at radioaktivt materiale er kommet på avveie, vil Sivilforsvaret med måleutstyr raskt kunne påvise dette. 

Se også:
Sivilforsvarets organisering
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets operative avdelinger i DSB-kart