Sivilforsvaret

Øvelser en viktig del av beredskapen.

Alle må øve jevnlig for å opprettholde kunnskaper og ferdigheter.  Summen av enkeltmannsferdighetene gir totalkompetansen til avdelingen og dernest distriktet.  Denne kompetansen sammen med annen realkompetanse innen avdelingen beskriver evnen til å løse beordrete oppdrag. I tillegg vil samhandlings- og funksjonstrening øke avdelingens operative evne ytterligere. Derfor må vi trene både enkeltmannsferdigheter og øve avdelingene i konkrete oppdrag. Dette ligger til grunn for all øvingsaktivitet i distriktet.

Øvelse IG 02 Drammen 24.05.2005

Øvelse IG 02 Drammen 24.05.2005