Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Hordaland

Hordaland sivilforsvarsdistrikt dekker Hordaland fylke med 33 kommuner, og har omkring 600 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med 12 ansatte ligger på Nesttun i Bergen. Kontoret er åpent mellom kl 0800 og 1500 (sommertid) og klokken 0800 og 1545 (vintertid) på virkedager. Klikk her for Veibeskrivelse.

Distriktet kan treffes på telefonnummer 55 10 93 00 eller direkte til den enkelte medarbeider. 

Utenom kontortiden har distriktet bemannet  vakttelefon: 48 88 93 00

Hordaland sivilforsvarsdistrikt har høy kompetanse innenfor beredskapsplanlegging, krisehåndtering og innsatsledelse, og det ledes av distriktssjef Anne-Margrete Bollmann. Distriktet samarbeider aktivt med nødetatene (brann, politi, helse) og med andre beredskapsorganisasjoner. I tillegg ivaretar distriktet forvaltningsoppgaver innenfor befolkningsvarsling (tyfoner) og tilfluktsrom. Største delen av aktivitetene er knyttet til øvelser for distriktets operative avdelinger.

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Hordaland sivilforsvarsdistrikt sine lokaler

Hordaland sivilforsvarsdistrikt sine lokaler