Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt omfatter samtlige kommuner i fylket, og har cirka 400 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret ligger i Molde.
Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid - mellom kl 08:00 og 15:00.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 71 20 65 80

I distriktet er det plassert ut 77 operative varslingsanlegg (sirener) for varsling om fare i fred og krig.

Personell rekrutteres blant annet fra Vernepliktsverket og Siviltjenesten, men du kan også melde deg til tjeneste i Sivilforsvaret. For mer informasjon ta kontakt med distriktet på telefon; 71 20 65 80.

Se også:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering


 

Distriktskontoret ligger i Enenvegen 2 A i Molde

Distriktskontoret ligger i Enenvegen 2 A i Molde