Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt omfatter hele fylket med 23 kommuner, og har ca 315 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med syv ansatte ligger i Steinkjer (veibeskrivelse). 
Ordinære henvendelser bes rettet i vanlig kontortid (0800-1545).

Distriktet har en døgnbemannet vakttelefon: 99 43 52 00.

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt bistår politi, brann og helse ved store og spesielle hendelser. Distriktet ivaretar også andre oppgaver, innenfor befolkningsvarsling (tyfoner), evakuering og tilfluktsrom.

En stor del av aktiviteten er knyttet til å lede, vedlikeholde og videreutvikle de operative avdelingene. Det innebærer bl.a. å gjennomføre øvelser for distriktets godt motiverte mannskaper samt å forvalte materiellressursene.

Distriktet har seks fredsinnsatsgrupper og ytterligere fem personellgrupper, en mobil renseenhet og seks radiacmålepatruljer. Avdelingene er spredt over hele distriktet, men kan settes i innsats og brukes uavhengig av oppsetningssted. Mer om avdelingene .

Mer om
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering


           
         

    Fra raset i Namsos 13.mars 2009 - venteplass ressurser

    Fra raset i Namsos 13.mars 2009 - venteplass ressurser