Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Nordland

Nordland sivilforsvarsdistrikt omfatter Nordland fylke sør for Tysfjord samt Værøy og Røst, og har ca 500 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Sivilforsvarsdistriktet har døgnbemannet vakttelefon 75 50 77 70

  • Nordland sivilforsvarsdistrikt omfatter 29 kommuner med 160 000 innbyggere
  •  Bistår tre politidistrikter
  • Avdelinger og lagre i Steigen, Hamarøy (Innhavet), Fauske, Bodø, Meløy (Ørnes), Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen) og Brønnøy (Brønnøysund)


Epost
nordland.sfd@dsb.no

Les mer om:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering