Samvirke på skadested - Sivilforsvaret.no
Sivilforsvaret

Samvirke på skadested

God kjennskap til hverandres organisering, ressurser og kultur er avgjørende for resultatet av en hendelse der flere aktører skal jobbe sammen.

Kursbeskrivelse
Kurset ”Samvirke på skadested” er et viktig redskap for å få kjennskap til beredskapsetatene, aktuelle offentlige etater og frivillige organisasjoner knyttet til redningstjenesten. Kurset tilbys til de primære beredskapsetatene politi, brannvesen og helsevesen, og til de øvrige offentlige og frivillige organisasjoner som tilbyr sine ressurser til redningstjenesten i Norge.

Vi arrangerer også regionale samvirkekurs på forespørsel fra sivilforsvarsdistriktene.

Kurset gjennomføres på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Innhold
- Organisasjonskunnskap, kommunikasjon og samband
- HMS på skadested
- Mediatrening
- Emosjonell oppfølging
- Etterarbeid på skadested
- Utøvelse av operativ ledelse
- Praktiske øvelser

Opptakskrav
Målgruppen for kurset er deg med faglederansvar på et skadested. Du som deltaker må ha god kjennskap til egen etats eller organisasjons operative rutiner, muligheter og begrensinger. Det er også nødvendig med god kjennskap til redningstjenestens organisering og funksjon.

I tillegg er det et elektronisk forkurs med test (krever Internet Explorer), som må bestås av den enkelte deltaker som opptakskrav før det praktiske samvirkekurset. Det elektroniske forkurset tar ca 20 minutters tid.

Kursets varighet
Kurset går over fem dager. Neste kurs på Starum er i uke 17 (23. - 27. april 2018). Søknadsfristen er 20. mars 2018. 

Administrative forhold
Opplæringen gjennomføres på hverdager mellom klokken 0800 og 1530. Normalt får du fri på ettermiddagen/ kvelden.

Kursavgift
Kr 6.000,-. Oppholdskostnader kommer i tillegg.