Sivilforsvaret

Distriktets øvingsaktivitet

Distriktet gjennomfører en rekke øvelser, og en del av øvelsene er i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere. Målsetningen med øvelsene er å vedlikeholde, kvalitetssikre og videreutvikle kompetansen i våre operative avdelinger.

Langsiktig øvingsplan
Avdelingene øves i en rekke fagområder, og med den knappe øvingstiden vi har til disposisjon må vi prioritere å øve på de viktigste temaene for å sikre helt nødvendig kompetanse i avdelingene. Langsiktig øvingsplanlegging benyttes for å sikre en god progresjon og variasjon i øvelsene, og for å ha oversikt på avdelingenes vurderte øvingsbehov og frekvens. Samvirkeøvelser med nød- og beredskapsetatene kommer i tillegg, og planlegges i den årlige øvingskalender.

Årlig øvingskalender
Den årlige øvingsaktiviteten utarbeides med utgangspunkt i den langsiktige planen, og beskriver mer detaljert øvingsinnholdet, tid og sted for gjennomføring. Den årlige øvingskalenderen skal være utarbeidet og godkjent av oss senest 20. januar. Planen legges ut på disse sidene, og mannskaper og befal varsles om dette via sms. Planlagte aktiviteter vil da bli tidlig kjent for den enkelte med hensyn til arbeidsgiver, familie og fritidsaktiviteter.

Under "Planlagte øvelser" finner du øvingskalenderen og mer informasjon om neste øvelse. Ved eventuelle endringer i øvingskalenderen vil du bli varslet om dette via SMS. Innkallingen til øvelsen vil bli sendt ut pr. SMS/ mail/ post ca. 1 måned før øvelsen starter.

 Under "Gjennomførte øvelser" finner du informasjon om årets øvelser.

Forklaring til lønnsslippen