Sivilforsvaret
22.11.2010

Ny aldersgrense for tjenestepliktige i Sivilforsvaret

Fra nyttår styres Sivilforsvaret av en ny lov. Den nye loven fører til lavere og høyere aldersgrenser for tjenestepliktige.

"Lov av 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret" er det fulle navnet på den nye loven. Til daglig blir loven kalt "sivilbeskyttelsesloven.

Den gamle loven hadde en aldersgrense for tjenesteplikt på 18 - 65 år, med muligheter for frivillig tjeneste fra 16 år. Den nye loven har en aldersgrense på 18 - 55 og vil ikke tillate frivillig tjeneste for de med lavere alder.

Flere av sivilforsvarsdistriktene har frem til nå hatt en praksis med fritak fra fylte 44 år for menige og 56 år for befal. Etter fylte 56 år var mange fortsatt tjenestepliktige, men rulleført i krigsreserven. Dette vil opphøre. Det blir nå en øvre aldersgrense på 55 år for alle.

For alle tjenestepliktige skal kravene til helse være oppfylt. Alle tjenestepliktie som er fylt 35 år, må inn til legekontroll hvert 5. år i tillegg til å gi årlige egenerklæringer om sin helse.