Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Øst-Finnmark

Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt omfatter 10 kommuner i Øst-Finnmark, sammenfallende med Øst-Finnmark politidistrikt. Distriktet har 200 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Sivilforsvaret i Øst-Finnmark har åtte fast ansatte, lokalisert til distriktskontor i Kirkenes og avdelingskontor i Vardø.

Distriktet har døgnbemannet beredskapsvakt på telefon 41 50 12 37. Andre henvendelser kan gjøres på telefon 78 97 73 33 i distriktets kontortid som er mellom kl. 07.30 - 15.00.

Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt disponerer mye utstyr som kan benyttes til forsterkning av nødetatene og kommunenes materiell ved store eller samtidige hendelser. Utstyret er lagret på de stedene Sivilforsvaret har personell. Alt utstyr og alt personell kan settes i innsats over hele fylket, uavhengig av hvor det er lokalisert. 

Sivilforsvaret har avdelinger og utstyr i alle kommuner i Øst-Finnmark unntatt Nesseby som dekkes av Sivilforsvaret i Tana, Vadsø og Kirkenes.

Les mer om
Sivilforsvarets rolle og oppgaver  
Sivilforsvarets organisering