Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Østfold

Østfold sivilforsvardistrikt omfatter hele Østfold fylke med 18 kommuner, og har 333 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med åtte ansatte ligger på Tunejordet i Sarpsborg.
Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 970 11 500

Vi informerer om at facebook nå har tatt over som informasjonskanal. Viktig informasjon publiseres kun på Østfold Sivilforsvarsdistrikt sin facebookside, se link https://www.facebook.com/osfd2014/ Vi oppfordrer derfor alle tjenestepliktige til å følge oss på facebook. Understreker at vi ikke svarer på henvendelser via facebook, alle henvendelser må sendes til ostfold.sfd@dsb.no eller telefon 69 10 29 80.

Til å  bistå nødetater og lokalsamfunn ved ulykker og katastrofer har Sivilforsvaret i Østfold fem fredsinsatsgrupper, én mobil renseenhet (lokalisert i Fredrikstad), seks radiac-målepatruljer og  personellstøtteressurser.

Ved behov for å varsle befolkningen om fare akutt fare, er det 56 operative varslingsanlegg i Østfold.

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering 

 

 

 

Østfold sivilforsvarsdistrikt i Sarpsborg.

Østfold sivilforsvarsdistrikt i Sarpsborg.