Sivilforsvaret
09.12.2014

Håkon Jansen Ljøstad deltar i hjelpeoppdrag i regi av NST i Sierra Leone.

Norwegian Support Team (NST) er et konsept fra DSB/Sivilforsvaret som etablerer og drifter komplette teltleirer for hjelpearbeidere i katastrofeområder.

Håkon jobber til daglig som materiellforvalter ved Sivilforsvarets lager i Haugesund. Han er også en del av NST og dette er hans første utenlandsoppdrag.

Håkon reiste til Sierra Leone 16. november for å være med å bygge opp og drifte en leir for norske og internasjonale hjelpearbeidere. Leiren er lokalisert i Moyamba som ligger 120 km øst for hovedstaden Freetown. Fra Sivilforsvarets sentralmagasin på Starum i Oppland er det sendt nærmere 80 tonn utstyr til leiren. Leiren består av innkvartering, sanitæranlegg, kjøkken, sykestue, kontor og fasiliteter som internettforbindelse og renseutstyr for drikkevann.

Teamet som Håkon er en del av består av 20 personer. De fleste fra NST, men også noe personell som er tilknyttet Helse Bergen og International Humanitarian Partnership (IHP). Deres oppgave er å drifte leiren hvor det nå bor ca 60 hjelpearbeidere som jobber for å bekjempe ebola-epidemien som herjer i landet. Det ligger et ETC (Ebola Treatment Center) i nærheten av leiren, og det er hjelpearbeiderene som jobber på dette senteret som bor i den norske leiren.

Rogaland sivilforsvarsdistrikt ønsker Håkon og de andre lykke til med oppdraget i Sierra Leone.