Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt dekkar 26 kommunar, og har 350 tjenestepliktige i operative avdelingar.

Distriktskontoret med fem tilsette ligg i Sogndal kommune. Henvendelsar bør normalt skje innan vanlig kontortid.

Distriktskontoret er å treffe på tlf: 57 62 88 60. i arbeidstida (0800-1500, 0800-1545)

Døgnbemanna vakttelefon: 57 62 88 60

Vanylven kommune i Møre og Romsdal tilhøyrer distriktet. Innanfor distriktets område bur det 110.000 mennesker.

I distriktet er det plasert ut 17 operative varslingsanlegg (sirener) for varsling om fare i fred og krig.

Følg oss på facebook under namnet "Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt". Der legg vi ut aktuelt stoff om dei aktivitetane vi involverar oss i.

 Lenke til:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering
Materielloversikt Sogn og Fjordane

 

Distriktskontoret og distriktslager ligg på Granden 25 i Sogndal

Distriktskontoret og distriktslager ligg på Granden 25 i Sogndal