Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt omfatter hele fylket, og har 540 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med 11 ansatte er lokalisert i Trondheim og holder til ved skianlegget i Granåsen (veibeskrivelse). (Smistadvegen 1.  7026 Trondheim)

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 91 61 02 88

Distriktet er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene i Sør-Trøndelag ved store og spesielle hendelser, ivaretar oppgaver med befolkningsvarsling (sirener/tyfoner) og tilfluktsrom.
Administrativ organisering 

Se også:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering


Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt ved skianleggene i Granåsen.

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt ved skianleggene i Granåsen.