Sivilforsvaret

Ansatte

Liste over ansatte i sivilforsvarsdistriktet
Navn Stilling
Aagaard Ole Kristian Distriktssjef
Klomsten Erik Sivilforsvarsinspektør
Antonsen Bjørg Sivilforsvarsadjutant
Asmussen Svein Martin Sivilforsvarsadjutant
Berglund Gjertrud Sivilforsvarsadjuant
Gjersvold Anne Marie Renholder/Ass-S1
Husby Erna Foss Sivilforsvarsadjutant
Mølnå Truls Sivilforsvarsadjutant
Solem Terje Sivilforsvarsadjutant
Sviggum Sissel Sivilforsvarsadjutant
Bengt Leinan Sivilforsvarsadjutant/S4/ Logistikk

AAGAARD OLE KRISTIAN

Aagaard Ole Kristian
Telefon: 72 56 50 20
Mobiltelefon: 913 76 676
Epost: ole.aagaard@dsb.no
Stilling: Distriktssjef
Ansvarsområde: Distriktssjef

KLOMSTEN ERIK

Klomsten Erik
Telefon: 72 56 50 85
Mobiltelefon: 922 91 621/908 17 721
Epost: Erik.Klomsten@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsinspektør
Ansvarsområde: Stabssjef / Stedfortredende Distriktssjef

ANTONSEN BJØRG

 Antonsen Bjørg
Telefon: 72 56 50 54
Mobiltelefon: 934 29 970
Epost: bjorg.antonsen@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: administrasjon

ASMUSSEN SVEIN MARTIN

Asmussen Svein Martin
Telefon: 72 56 50 45
Mobiltelefon: 920 24 097
Epost: svein.asmussen@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: S-2 / Organisasjon-Utvikling-Øvelser

BERGLUND GJERTRUD

Berglund Gjertrud
Telefon: 72 56 50 42
Mobiltelefon: 924 07 741
Epost: gjertrud.berglund@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjuant
Ansvarsområde: S-3 / Øvingsansvarlig

GJERSVOLD ANNE MARIE

Gjersvold Anne Marie
Telefon: 72 56 50 00
Mobiltelefon: 992 61 960
Epost: anne.gjersvold@dsb.no
Stilling: Renholder/Ass-S1
Ansvarsområde: Renholder, Rulleføring

HUSBY ERNA FOSS

Husby Erna Foss
Telefon: 72 56 50 72
Mobiltelefon: 911 39 446
Epost: erna.husby@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: S-1 Ansvarlig Personell Øvelse

MØLNÅ TRULS

Mølnå Truls
Telefon: 72 56 50 71
Mobiltelefon: 970 68 758
Epost: truls.molna@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: S-5/ Varsling og Tilfluktsrom

SOLEM TERJE

Solem Terje
Telefon: 72 56 50 84
Mobiltelefon: 977 44 093
Epost: terje.solem@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: S-1 / Personellansvarlig Tjenestepliktig

SVIGGUM SISSEL

Sviggum Sissel
Telefon: 72 56 50 83
Mobiltelefon:
Epost: sissel.sviggum@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant
Ansvarsområde: S-1 / Saksbehandler personell Tjenestepliktige

BENGT LEINAN

Bengt Leinan
Telefon: 72 56 50 18
Mobiltelefon: 413 32 215
Epost: bengt.leinan@dsb.no
Stilling: Sivilforsvarsadjutant/S4/ Logistikk
Ansvarsområde: Sivilforsvarets materiell i Sør-Trøndelag