Sivilforsvaret

Sivilforsvarets avdelinger i Sør-Trøndelag

Lokalisering av sivilforsvarets distriktskontor og operative avdelinger i Sør-Trøndelag:

 Distriktet har 6 fredsinnsatsgrupper (FIG) , 6 innsatagrupper (IG) hvorav en tropp øves som FIG (Røros), en mobil renseenhet (MRE), 6 radiac målepatruljer, en distriktsstab og en ATV-gruppe. For en nærmere beskrivelse og plassering av avdelingene, gå til "Beskrivelse avdelinger" 

Generelt om Sivilforsvarets organisering, roller og oppgaver:
Sivilforsvarets organisering
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets operative avdelinger i DSB-kart