Sivilforsvaret
09.06.2009

Organiseringen av Sør Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er stabsorganisert etter "Forsterke - BESKYTTE og SAMVIRKE"