Sivilforsvaret

Samvirke

Sør-Trøndelag LRS har opprettet et øvingsutvalg for å samordne øvingsvirksomheten innen LRS sitt geografiske ansvarsområde.

Øvingsutvalget består av en representant fra følgende virksomheter: 

  • Sør-Trøndelag politidistrikt (leder)
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • St. Olavs Hospital
  • Kommunale brannvesen (rep. ved daglig leder IUA)
  • Trøndelag brann- og redningstjeneste (øvingsansvarlige) 
  • Frivillige organisasjoner (FORF)
  • Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 


Øvingskalenderen legges ut Sivilforsvarets nettsider for Sør-Trøndelag.

Det er problemer med å få åpnet øvingskalenderen i DSB intranett, om andre har problemer med å åpne den ta kontakt med erik.klomsten@dsb.no Vi arbeider med å rette på feilen.