Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Telemark

Sivilforsvarsdistriktet omfatter hele Telemark fylke, og har ca. 350 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med 10 ansatte holder til i Skrukkerødveien 21 i Porsgrunn. Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid. Tlf. 35 57 36 00, faks. 35 51 45 65

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 35 57 36 00

Sivilforsvaret drifter og vedlikeholder 66 operative varslingsanlegg (tyfoner) i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble. Anleggene testes rutinemessig i januar og juni hvert år. Tyfonene kan brukes til å varsle befolkningen om akutt fare, ved for eksempel industriulykker med fare for gassutslipp til omgivelsene. Ved varsel signal over tyfonene, lytt på radio P1 NRK Østafjells/Telemark ( http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/ )

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Sivilforsvarets distriktskontor i Skrukkerødveien 21

Sivilforsvarets distriktskontor i Skrukkerødveien 21