Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Troms

Troms sivilforsvarsdistrikt dekker store deler av Troms fylke, sammenfallende med Troms politidistrikt. Distriktet har ca 300 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med seks ansatte ligger i Tromsø. 
Henvendelser bør normalt skje i vanlig kontortid.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 66 52 40

Troms sivilforsvarsdistrikt kan bistå politi, brannvesen, helsevesen og andre beredskapsetater ved store og spesielle hendelser. Distriktets operative avdelinger kan settes i innsats i område fra grensen til Finnmark i nord til og med Senja og Sørreisa i sør.

Disse kan be om bistand fra Sivilforsvaret i Troms:

  • Troms politidistrikt
  • Rådmenn/ordførere i kommunene
  • Brannmester/brannsjef/teknisk sjef
  • Kommunelege/UNN-AMK
  • Fylkesmannen i Troms


Se også:
Sivilforsvarets roller og oppgaver
Sivilforsvarets organisering