Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Vest-Agder

Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt omfatter alle de 15 kommunene i fylket, med nesten 170.000 innbyggere. Distriktet har 200-250 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med syv ansatte er lokalisert i Kristiansand til Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate.                        Kartbeskrivelse til distriktskontoret.

Distriktet har en døgnbemannede vakttelefon: 91 15 48 71

Anmodning om bistand fra Sivilforsvaret i Vest-Agder rettes til vakttelefonen.
Andre henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid til distriktets sentralbord.

Mer om:
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Fylkeshuset i Vest-Agder hvor distriktsstaben holder til.

Fylkeshuset i Vest-Agder hvor distriktsstaben holder til.