Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt omfatter ni kommuner sammenfallende med politidistriktet, og har xx tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med fem ansatte ligger i Hammerfest.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 78 42 95 30

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

 

 

Distriktskontoret ligger i Sjøgata 8 i Hammerfest. (Foto: Jan Egil Aune)

Distriktskontoret ligger i Sjøgata 8 i Hammerfest. (Foto: Jan Egil Aune)