Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Vestfold

Vestfold sivilforsvarsdistrikt dekker alle de 14 kommunene i Vestfold fylke, og har 240 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Distriktskontoret med syv ansatte holder til i Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Stavern.
Henvendelser bør normalt skje innen vanlig kontortid.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 48 15 98 30

Kart og veibeskrivelse

Vestfold sivilforsvarsdistrikt har gode materiellressurser, lagret på distriktslager på Kopstad brannstasjon, og ved de fire FIG-lagrene i distriktet, henholdsvis i Svelvik, Hof (brannstasjonen i Hvittingfoss), Kopstad og ved Larvik brannstasjon. Disse ressursene søkes tilpasset etter hvilke behov nødetatene har for forsterkning, samt med henblikk på å fasilitere for rednings- og beredskapsaktørene ved større hendelser.

Sivilforsvaret i Vestfold legger til rette for samvirke mellom nødetatene. Hver høst arrangerer distriktet et lokalt samvirkeseminar. I tillegg er distriktet representert i de ulike beredskapsfora i Vestfold.

Se også
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering