Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Hedmark

Hedmark sivilforsvarsdistrikt dekker de 22 kommunene i Hedmark fylke, og har 400 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Dagsaktuelle saker for Hedmark sivilforsvarsdistrikt finner du på vår Facebook side.

Distriktskontoret med 8 ansatte er lokalisert på Sælid, Ridabu, like utenfor Hamar.  
Her ligger distriktskontoret
Vanlig kontortid er klokken 0800-1500. Og distriktet kan da kontaktes på telefon 62 55 53 80.

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon ved bistandsanmodning:  970 70 350

-Brevpostadresse:
Hedmark sivilforsvarsdistrikt, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
-Pakkepostadresse:
Hedmark sivilforsvarsdistrikt, Postboks 35, 2328 Ridabu
-Besøksadresse og varelevering:
Hedmark sivilforsvarsdistrikt, Sælidvegen 40, 2328 Ridabu

Distriktet har  over 190 000 innbyggere innenfor et areal på omkring 27 000 km².

Halve Hedmark er dekket av produktiv skog. Bistand til kommunale brannvesen med ressurser til slokking av skogbranner er derfor en sentral oppgave for Sivilforsvaret i dette fylket.
Sivilforsvaret i Hedmark deltar også i mange leteaksjoner, sommer som vinter, da naturen i Hedmark innbyr til mange forskjellige former for friluftsliv. Derfor har også mange av Sivilforsvarets øvelser dette som tema.

Klikk her for distriktets historikk

Se også:
Sivilforsvaret i Hedmark

Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering