Sivilforsvaret

Innkalt til tjeneste i Sivilforsvaret?

Har du mottatt varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret?

Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret (VOP) sendes ut til personell som sivilforsvarsdistriktet ønsker å vurdere for fremtidig tjeneste i Sivilforsvaret.

For at Sivilforsvaret skal kunne dannes seg et best mulig bilde av deg, ber vi deg fylle ut og returnere Sivilforsvarets spørreblankett innen oppgitt frist. Etter sivilforsvarsloven er du pliktig til å gi Sivilforsvaret de opplysninger de ber om.

Vi gjør oppmerksom på at å returnere Sivilforsvarets spørreblankett ikke er det samme som at du er innrullert i Sivilforsvaret. Dette er kun innhenting av opplysninger som danner grunnlag for videre rekruttering.

Det er kun et utvalg av de som mottar VOP som får innkalling til rekrutteringsmøte, for en ytterligere vurdering og informasjon om tjenesten.

Skal du på rekrutteringsmøte i Sivilforsvaret?
Rekrutteringsmøte er Sivilforsvarets sesjon. Innkalling til rekrutteringsmøte blir sendt til et utvalg av personer som tidligere har fått tilsendt ”Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret” og Sivilforsvarets spørreblankett.

Det er spesielt viktig å få opplysninger om helsetilstand og annet som har betydning for vurdering av tjenestedyktigheten. Av hensyn til senere plassering i Sivilforsvarets avdelinger er det også viktig å få opplysninger om utdannelse, yrkeserfaring og interesser. Etter å ha besvart og returnert spørreskjemaet kan du bli innkalt til et rekrutteringsmøte.

På rekrutteringsmøtet gis det informasjon om Sivilforsvaret og tjenesten, det foretas et intervju med hver enkelt, og en enkel legeundersøkelse. Rekrutteringsmøtet er også din mulighet til å spørre om det du måtte lure på vedrørende dine tjenestemuligheter, samt å sette opp tidspunkt for når det måtte passe og gjennomføre opplæring.

Det er først etter gjennomført rekrutteringsmøte at ”Pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret” blir utstedet til et gitt antall personer. Nå først er du innrullert i Sivilforsvaret.

Husk og sende bekreftelse på innkalling til rekrutteringsmøte
Mottak av innkalling til rekrutteringsmøte skal bekreftes snarest ved å returnere kvitteringsdel på innkallingsbrevet. Svarfrist er oppgitt i innkallingsbrevet.

Har du utgifter i forbindelse med rekrutteringsmøte?
Personell som blir innkalt til rekrutteringsmøte i Sivilforsvaret, får dekket sine reiseutgifter til/fra det bosted som ved innkalling er innmeldt til vedkommende tjenestested.

Syk når du skal møte?
Det er kun skriftlig innvilget søknad fra Sivilforsvaret som hjemler fritak eller utsettelse fra å møte. Blir du akutt syk og ikke kan møte, må primærlegen dokumentere at du er transportudyktig. Varsle sivilforsvarsdistriktet og send kopi av sykemelding så snart den er klar.

Les mer om tjeneste i Sivilforsvaret