Sivilforsvaret
20.03.2018

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sivilforsvaret arbeider aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og en kultur basert på tillit og åpenhet. Det innebærer at alle tjenestepliktige skal kunne gi uttrykk for sine meninger og det skal være aksept for å ta opp feil og mangler. Alle tjenestepliktige har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Formålet med disse retningslinjene er å beskrive hvordan konflikter og uønsket adferd skal håndteres.