Sivilforsvaret

Kurs og opplæring

Kurs gjennomføres ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum i Oppland.

Grunnopplæring
Grunnopplæring gir kompetanse innen områdene brann, redning, førstehjelp, kart og kompass, GPS mv – kompetanse som også er av stor nytte både i hjemmet, i fritiden og på arbeidsplassen. Grunnopplæring må være gjennomført før den tjenestepliktige innplasseres i en av Sivilforsvarets avdelinger.

Sivilforsvaret tilbyr også kurs innen ledelse, og spesialisering innen spesifikke fagområder.

Her er en oversikt over kurs Sivilforsvaret tilbyr.
Praktisk informasjon for deg som skal på kurs.
Administrativ informasjon for sivilforsvarsdistriktene.

De enkelte sivilforsvarsdistrikt gjennomfører i tillegg opplæring og øvelser, blant annet sammen med nødetatene (politi, brann og helse).

Fritak fra kurs og opplæring

Foto: Paal Andre Schwital