Sivilforsvaret

Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt

Oppland sivilforsvarsdistrikt holder til på Starum, like sør for Gjøvik. Distriktet ivaretar alle Sivilforsvarets beredskapsoppgaver, og styrer alle Sivilforsvarets avdelinger i Oppland fylke.

Vi har en døgnkontinuerlig vaktordning som kan nås på telefon 61 14 10 00 eller 90 53 14 93. Alle kostnader ved bruk av Sivilforsvarets avdelinger i innsats blir dekket av staten.

Distriktet
Distriktets 16 avdelinger er spredt fra Sel (Otta) i nord til Hadeland (Lunner) i sør. Innenfor distriktet bor det omkring 188.000, spredt over 26 kommuner. Distriktet er usedvanlig fjellrikt, og av arealet på vel 25.000 km², ligger kun 5.109 km² under 600 m.o.h. Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane har store arealer innenfor distriktets grenser.

Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter
Distriktet ble fra 1. august 2011 også landets eneste kompetansesenter i Sivilforsvaret. Dette betyr at distriktet har ansvaret for opplæring av alt personell til alle nivåer i Sivilforsvaret.

I tillegg har Sivilforsvarets nasjonale kompetansenter i Oppland et kurstilbud rettet mot:
- Brannvesen
- Politi
- Helsevesen
- Frivillige hjelpeorganisasjoner
- Kommuner

Distriktet kan blant annet tilby kompetanse innen disse områdene:
- Redningsaksjoner
- Beredskaps- og øvingsplanlegging
- Kriseledelse
- Risikoanalyser

Mer utfyllende informasjon finner du under ”Opplæring”.

Hvordan finne fram til Starum?
Her er et enkelt kart som viser vei til Starum. Det er skiltet til Starum på Bilitt (syd), og fra avkjøringen til Kapp på Fv 33 (nord). Følg skiltingen derfra til skiltet som viser avkjøring til Sivilforsvaret.

Har du GPS i bilen, og vil bruke denne for å finne fram: UTM 32V 6730190 - 0603650

Lokal historikk
Militærliv på Starum for snart 100 år siden
Et stykke lokal sivilforsvarshistorie
Etablering av Sivilforsvarets skole Starum

Sivilforsvaret
Sivilforsvarets rolle og oppgaver
Sivilforsvarets organisering

Kompetansesenteret ligger idyllisk til, på en åsrygg mellom Lena, Kapp og Skreia i Østre Toten kommune. Nærmeste by er Gjøvik som ligger 20 minutters kjøring nord for kompetansesenteret.

Kompetansesenteret ligger idyllisk til, på en åsrygg mellom Lena, Kapp og Skreia i Østre Toten kommune. Nærmeste by er Gjøvik som ligger 20 minutters kjøring nord for kompetansesenteret.