Sivilforsvaret

Sivilforsvarsdistrikter

Kontakt med Sivilforsvaret bør i de fleste tilfelle skje direkte til det enkelte sivilforsvarsdistrikt. Dette gjelder all kontakt om bistand i akutte situasjoner og alle henvendelser fra tjenestepliktige