Sivilforsvaret

Kontaktinformasjon sentralt

Kontakt med Sivilforsvaret skal i de fleste tilfeller skje direkte til det enkelte sivilforsvarsdistrikt. Dette gjelder all kontakt om bistand i akutte situasjoner og alle henvendelser fra tjenestepliktige.

Kontaktinformasjon til ditt sivilforsvarsdistrikt finner du på distriktenes egne sider.

Henvendelser av overordnet karakter som gjelder hele etaten, kan rettes til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Avdeling for brann, redning og sivilforsvar
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Motta digipost eller e-Boks fra DSB

Telefon 33 41 25 00
Telefaks 33 31 06 60

postmottak@dsb.no

Kartbeskrivelse

DSBs hovedkontor i Tønsberg - besøksadresse: Rambergveien 9.

DSBs hovedkontor i Tønsberg - besøksadresse: Rambergveien 9.