DSB og statsråder besøkte flomområde

Tre statsråder, DSB og NVE besøkte i forrige uke flomområdene i Skjåk.

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren, olje- og energiministeren og kommunal- og moderniseringsministeren fikk en orientering om situasjonen og arbeidet med flommen fra blant andre beredskapsmyndighetene, ordføreren og fylkesmannen. De møtte også tjenestepliktige i Sivilforsvaret og folk som er rammet av flommen.

Oppland har hatt 70 personer i innsatser fra søndag. Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet i Oppland deltar også i innsatsen.