Rekordsommer for Sivilforsvaret

Sivilforsvaret satte i juli klar ny rekord når det gjelder antall innsatser og hvor mange innsatstimer som er lagt ned. Sivilforsvaret var i juli i hele 102 innsatser, med 2 961 personer og de utførte 54 098 innsatstimer.

Sivilforsvaret har vært i innsats i nesten 55 000 timer i juli. Det er rekordhøyt. Til sammenligning er gjennomsnittstallene de siste åtte årene 42 000 timer for et helt år. 

- Jeg er stolt og takknemlig for innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret har lagt ned i forbindelse med alle skogbrannene i sommer.

Direktør i DSB, Cecilie Daae

- Jeg er stolt og takknemlig for innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret har lagt ned i forbindelse med alle skogbrannene i sommer. Jobben de har gjort med å støtte brann- og redningsvesenet har bidratt sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner, sier direktør Cecilie Daae i DSB. 

Hele 86 av de 102 innsatsene i juli var skogbranner og Sivilforsvaret har hatt personell i skogbranninnsats hver eneste dag i juli. De største innsatsene var i Telemark, Aust-Agder og i Finnmark. På grunn av ferietid har det også vært behov for å flytte mannskaper på tvers av sivilforsvarsdistrikter og fylkesgrenser for å bistå i slokking. 

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Daae. 

Skogbranner krever store mengder materiell. Og det legges nå ned mye jobb i Sivilforsvaret for å gjøre klar utstyr til nye innsatser. Noe må repareres og ødelagt utstyr må erstattes. 

Etter en ekstraordinær innsatsmåned håper vi mannskapene nå får tid til å hvile seg. Men skogbrannfaren er fortsatt høy mange steder og vi er i beredskap for nye innsatser, sier Daae. 

Innsatser 2010-2017 og juli 2018

Sivilforsvarets innsatser juli 2018

Totalt i juli 2018: 102

Bilder 

Bruk "Kim Haugen, Sivilforsvaret" som fotobyline.

https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/42990184652/in/album-72157668521243017/

https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/43039870461/in/album-72157668521243017/

Kontakt

Pressevakt DSB

992 52 000 

pressevakt@dsb.no