2019

 1. Pris til Sivilforsvarets mannskaper

  Samfunnssikkerhetsprisen for 2018 går til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret for ekstraordinær og uselvisk innsats i forbindelse med slokkingen av de mange skogbrannene i fjor sommer.

 2. Ny Sjef Sivilforsvaret

  Tore Ketil Stårvik (53) har takket ja til stillingen som Sjef Sivilforsvaret. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har hatt ulike lederroller.

 3. Rekordår for Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

 4. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. januar

  Onsdag 9. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.