2019

 1. Nye regler om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

  DSB har fastsatt ny forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

 2. Sivilforsvarets innsats i Nittedal

  Totalt 69 mannskaper fra Sivilforsvaret har vært i innsats i forbindelse med jord- og leirraset i Nittedal.

 3. Nytt helhetlig internkontrollsystem

  Som et ledd i utviklingen av helhetlig internkontroll i DSB, lanseres det i dag et nytt digitalt verktøy for registrering og håndtering av forbedringsforslag og avvik. 

 4. Sivilforsvaret tester tyfonene 12. juni

  Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 5. Norwegian Support Team 20 år

  I disse dager er det 20 år siden Norwegian Support Team (NST) hadde sitt aller første oppdrag. Det var i Albania der de etablerte en leir for FNs hjelpearbeidere etter Kosovo-krisen.

 6. Storstilt skogbranninnsats i Sokndal

  Over 60 personer fra Sivilforsvaret i Rogaland har bistått brann- og redningsvesenet i forbindelse med skogbranninnsatsen i Sokndal kommune.

 7. DSB fortsetter sin støtte til FN i Mosambik

  DSB har siden midten av mars støttet FNs arbeid i Mosambik i forbindelse med orkanen "Idai" med en IKT-ekspert. På grunn av fortsatt behov blir oppdraget forlenget med tre uker.

 8. Ny sjef for Sivilforsvaret

  Tore Ketil Stårvik har sin første arbeidsuke som ny sjef for Sivilforsvaret. Stårvik kommer fra jobben som sjef for Opplandske heimevernsdistrikt.

 9. Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

  Et prioritert mål for Sivilforsvaret er å ivareta sikkerheten for ansatte og tjenestepliktige under opplæring, øving og innsats.

 10. Sivilforsvaret bistår politiet i redningsaksjonen ved Hustadvika

  Rundt 50 personer fra Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt er i innsats i forbindelse med evakueringen av Viking Sky lørdag kveld. Mannskapene har etablert båreplasser til de evakuerte, og bistått med vakthold og registrering.

 11. Pris til Sivilforsvarets mannskaper

  Samfunnssikkerhetsprisen for 2018 går til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret for ekstraordinær og uselvisk innsats i forbindelse med slokkingen av de mange skogbrannene i fjor sommer.

 12. Ny Sjef Sivilforsvaret

  Tore Ketil Stårvik (53) har takket ja til stillingen som Sjef Sivilforsvaret. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har hatt ulike lederroller.

 13. Rekordår for Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

 14. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. januar

  Onsdag 9. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.