Ny Sjef Sivilforsvaret

Tore Ketil Stårvik (53) har takket ja til stillingen som Sjef Sivilforsvaret. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har hatt ulike lederroller.

Stårvik kommer til DSB fra stillingen som distriktssjef i Opplandske Heimevernsdistrikt nr 05.

Forventet oppstartsdato i DSB er 1. april.