Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

Et prioritert mål for Sivilforsvaret er å ivareta sikkerheten for ansatte og tjenestepliktige under opplæring, øving og innsats.

Sikkerhetsbestemmelsene skal bidra til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger under tjeneste i Sivilforsvaret.

Bestemmelsene beskriver hva som skal gjøres ved utførelse av ulike arbeidsoppgaver, alt for å unngå skade på personell og materiell.

Tidligere sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret er fra 2008. Siden den gang har det kommet bestemmelser om beltemotorsykkel, bruk av tung lastebil, beltevogn og Xtreme Terrain Vehicle (XTV). Disse bestemmelsene innarbeides nå i en helhetlig utgave av bestemmelsene. På andre områder har det skjedd endringer som gjelder både oppgaver og materiell. Bestemmelsene er nå oppdatert på dette punktet.

De nye bestemmelsenes omfang er langt større enn forrige utgave. Det er utarbeidet nye kapitler om kommandoplass og etablering og drift av strømforsyning. I tillegg er andre kapitler langt mer omfattende enn i tidligere bestemmelser. Dessuten er ansvarsforholdene til ulike funksjoner beskrevet klarere enn tidligere.

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret (PDF)