2020

 1. Sivilforsvaret tester tyfonene 13. januar

  Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 2. Sivilforsvaret støtter politiet og Gjerdrum kommune

  Sivilforsvaret har vært en etterspurt ressurs, og har en rekke oppdrag i forbindelse med skredet i Gjerdrum.

 3. Oppfordrer til ekstrasjekk av tilfluktsrom

  DSB oppfordrer nå eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg til å ta en ekstra sjekk for å kontrollere at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Bakgrunnen er festen i et fjellanlegg i Oslo i helgen.

 4. Sivilforsvarets Hederskors til Jørn Ove Myrvold

  Jørn Ove Myrvold er tildelt Sivilforsvarets Hederskors for langvarig og enestående innsats til beste for Sivilforsvaret og samfunnet for øvrig.

 5. Medisinsk nødutstyr til Libanon

  Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og DSB sender i dag rundt 40 tonn medisinsk nødutstyr til Libanon. Det er sårt tiltrengt i den akutte nødsituasjonen etter eksplosjonene i Beirut.

 6. Krevende dager for Sivilforsvaret i Vest-Finnmark

  Juni har så langt vært hektisk for Sivilforsvaret i Vest-Finnmark. Gjennom flere krevende oppdrag, har mannskaper og fast ansatte virkelig demonstrert etatens betydning i den norske beredskapsmodellen.

 7. Sivilforsvaret tester tyfonene 10. juni

  Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 8. Nå kommer PLIS - et nytt forvaltningsverktøy for Sivilforsvaret

  Onsdag 3. juni vil Sivilforsvaret ta i bruk forvaltningsverktøyet PLIS. Det nye verktøyet skal håndtere opplysninger om personell, logistikk, informasjon og styring, og bidra til en enklere og mer digitalisert kommunikasjon mellom Sivilforsvaret og den tjenestepliktige.

 9. 8. mai-markering i Bergen

  Tradisjonen tro var det 8. mai kransenedleggelse ved minnesmerket etter de omkomne ved bombingen av Holen skole på Laksevåg i Bergen 4. oktober 1944.

 10. Nødvendig trening før innsats vil bli gjennomført

  Øvelses- og kursaktiviteten i Sivilforsvaret er utsatt inntil videre. Befal og mannskaper må likevel være forberedt på å bli kalt inn til nødvendig trening i små grupper.

 11. Norsk hjelp til Nord-Italia

  I dag reiser et DSB-ledet medisinsk team til Lombardia, for å hjelpe italienske myndigheter med å håndtere landets korona-situasjon. Teamet består av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret med ansvar for logistikk og ledelse.

 12. 22 korona-innsatser for Sivilforsvaret i uke 13

  I uke 13 bisto Sivilforsvaret kommuner og politi ved flyplasser, havner og jernbane. I tillegg hjalp de til med forskjellige informasjonstiltak.

 13. Sivilforsvaret i mange korona-innsatser

  Sivilforsvaret er nå i 24 korona-innsatser og etterspørselen er økende.

 14. Sivilforsvaret bistår ved prøvetaking og grensekontroll

  Mandag er Sivilforsvaret i 15 innsatser i forbindelse med koronasituasjonen. Sivilforsvaret bistår blant annet med telt, lys og varme i forbindelse med prøvetaking, og med støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll.

 15. Mulig bistand fra Sivilforsvaret til hyttekommuner

  Ledelsen i Sivilforsvaret viser til regjeringens pressekonferanse lørdag der Statsministeren signaliserte mulig bruk av Sivilforsvaret for å bistå kommunene med å få folk ned fra hyttene. Dette som et ledd i ikke å belaste det lokale helsevesenet i store hyttekommuner.

 16. Koronaviruset

  Regjeringen besluttet den 12. mars omfattende tiltak for å begrense smitten av koronaviruset i Norge.

 17. Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring

  Sjefen for Sivilforsvaret har besluttet å stanse alle øvelser og opplæring i Sivilforsvaret med virkning fra torsdag 12. mars.

 18. 136 innsatser i 2019 for Sivilforsvaret

  I løpet av 2019 har Sivilforsvaret bistått ved 136 hendelser. Til sammen har 2 630 personer vært i innsats i 23 758 timer.

 19. Sivilforsvaret tester tyfonene 8. januar

  Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.