Sivilforsvaret i Rogaland støttet i uke 13 politi og tollvesen ved Tananger IPS fergeterminal i Sola. Foto: Hugo Bergsaker

22 korona-innsatser for Sivilforsvaret i uke 13

I uke 13 bisto Sivilforsvaret kommuner og politi ved flyplasser, havner og jernbane. I tillegg hjalp de til med forskjellige informasjonstiltak.

Sivilforsvaret lånte også ut materiell til legevakter, sykehus og politi.

– Sivilforsvaret har fortsatt god operative evne og kapasitet. Men noen sivilforsvarsdistrikter melder at de nå merker at sykdom, karantener og fritak for annen samfunnskritisk virksomhet begynner å påvirke tilgangen på tjenestepliktige, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Hva slags korona-innsatser i uke 13
Legevakter: 7
Sykehus: 5
Informasjon: 4
Flyplasser: 3
Havner: 1
Renseplasser:1
Vakthold: 1

Sivilforsvaret har hatt korona innsatser i disse kommunene i uke 13:
Oslo, Sør-Varanger, Harstad, Hadsel, Levanger, Trondheim, Orkanger, Gjøvik, Namsos, Bergen, Sandefjord, Bodø, Vadsø, Øygarden, Salangen, Sandnes, Porsanger, Tromsø, Sola, Hof og Narvik.

Utlån av materiell:
Telt, lysutstyr, feltsenger, lager, bårer, ulltepper, renseutstyr og renserobot.

Avsluttede korona-innsatser i 2020: 26

Breddekompetanse
Sivilforsvarets mannskaper har breddekompetanse som gjør at de kan brukes til mange forskjellige oppdrag når små og store kriser oppstår.

– Vi har et mangfold av kapasiteter som favner alt fra støtte med telt og mulighet for overnatting, til mobile renseenheter, vann- og brannpumper, strømaggregater og støtte til helse- og redningstjenesten. Så vi kan hjelpe til på mange samfunnskritiske områder, sier Stårvik.

Kort om Sivilforsvaret
Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av DSB.

– Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen og de er en viktig aktør i arbeidet med å gjøre samfunnet sikkert, både i det daglige og når det skjer uønskede hendelser. Sivilforsvaret er trent og har utstyr slik at de kan støtte politi, brannvesen og medisinsk personell ved større ulykker og naturkatastrofer, sier Stårvik.

Sivilforsvaret er delt inn i 20 distrikter. Alle tjenestepliktige blir fordelt på disse distriktene basert på hvor de bor. Det er cirka 210 ansatte ved sivilforsvarsdistriktene.

Under: Sivilforsvaret i Rogaland støttet i uke 13 politi og tollvesen ved Tananger IPS fergeterminal i Sola. Foto: Hugo Bergsaker.

Foto: Hugo Bergsaker