Foto: Vestland sivilforsvarsforening

8. mai-markering i Bergen

Tradisjonen tro var det 8. mai kransenedleggelse ved minnesmerket etter de omkomne ved bombingen av Holen skole på Laksevåg i Bergen 4. oktober 1944.

Denne tragiske hendelsen er fortsatt en viktig markering for Sivilforsvaret 75 år etter frigjøringen i 1945. Den rammet uskyldige sivile skolebarn og den mannskap fra Det Sivile Luftvern (opprinnelsen til dagens sivilforsvar).

Vestland sivilforsvarsforening og Hordaland sivilforsvarsdistrikt stod som vanlig for en høytidelig og verdig markering på frigjøringsdagen. For Sivilforsvaret deltok fungerende distriktssjef Stein Morten Rønningen og sivilforsvarsadjutant Aud Marit Wigg.

Fakta fra Wikipedia

Bombingen av Laksevåg var et britisk bombeangrep på Laksevåg i Bergen under den andre verdenskrig som førte til et betydelig tap av sivile liv. Onsdag 4. oktober 1944 gikk britiske bombefly til angrep på den tyske krigsmarinens ubåtbunker «Bruno» i Nordrevågen. Et fåtall av disse bombene traff målet, de fleste falt ned over den vanlige bebyggelsen og drepte 193 sivile, derav 61 barn ved Holen skole.

Det største enkeltstående antall omkomne rammet Holen skole, noen hundre meter fra ubåtbunkeren. Da flyalarmen gikk ble elever og personale ved skolen beordret ned i kjelleren for å søke tilflukt. Deler av kjelleren hadde kvaliteter som tilfluktsrom, og fungerte også som tilholdssted for Det sivile luftverns førstehjelpstjeneste. 61 av totalt 350 barn på skolen ble drept under bombingen. I tillegg omkom to lærere, én vaktmester og seksten personer fra Det sivile luftverns førstehjelpstjeneste. Noen skolebarn, én lærer og noen andre barn ble også drept i sine private hjem.