Koronaviruset

Regjeringen besluttet den 12. mars omfattende tiltak for å begrense smitten av koronaviruset i Norge.

Sivilforsvaret får mange forespørsler om hva slags innsats vi kan bidra med, situasjonen tatt i betraktning. Som en statlig beredskapsressurs er svaret det meste i henhold til samfunnskritisk aktivitet, viktige funksjoner og dersom liv, helse og miljø står på spill.

Situasjonen i Norge tilsier nå at Sivilforsvaret vil bli kalt ut på samfunnskritiske oppdrag og satt i innsats knyttet til håndtering av koronasmitten. Kontakt med potensielt smittede og smittede vil forekomme. Samtidig skal vi i felleskap gjøre alt vi kan for å ivareta HMS ved bruk av smittevernutstyr og hygienetiltak.

Vi vil fremdeles være restriktive med å si ja til noen innsatser. Dette for å ivareta utholdenhet dersom det skulle oppstå en ekstrem smittesituasjon, samt andre situasjoner fremover som krever ekstraordinær innsats fra Sivilforsvaret.

På Sivilforsvaret.no vil det fortløpende bli lagt ut informasjon knyttet til Sivilforsvarets innsatser som berører tjenestepliktige. I tillegg oppfordres alle om å holde seg oppdaterte på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).