Nå kommer PLIS - et nytt forvaltningsverktøy for Sivilforsvaret

Onsdag 3. juni vil Sivilforsvaret ta i bruk forvaltningsverktøyet PLIS. Det nye verktøyet skal håndtere opplysninger om personell, logistikk, informasjon og styring, og bidra til en enklere og mer digitalisert kommunikasjon mellom Sivilforsvaret og den tjenestepliktige.

PLIS skal også gi bedre oversikt over personell og materiell i innsats for Sivilforsvaret.

Den tjenestepliktige vil motta brev fra Sivilforsvaret digitalt

Brev som sendes fra Sivilforsvaret, som for eksempel innkalling til kurs og øvelser, vil nå bli sendt til den tjenestepliktiges valgte digitale postkasse (e-Boks eller Digipost). Dersom den tjenestepliktige ikke har valgt en digital postkasse sendes innkallingene til Altinn.

Hvordan vet jeg at jeg har fått et brev

Du vil få et varsel på e-post og/ SMS om at du har mottatt et brev i din innboks i Altinn, e-Boks eller Digipost. Dette varselet kommer fra Altinn, e-Boks eller Digipost.

Hvordan sende brev/skjemaer til Sivilforsvaret

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Portalen benyttes i dag for å levere skjemaer som for eksempel skattemeldingen digitalt. Nå som Sivilforsvaret tar denne portalen i bruk kan den tjenestepliktige blant annet sende inn skjemaer som søknader om midlertidig fritak, fremsatt klage på vedtak fra Sivilforsvaret, søknad om næringsbidrag og reiseregninger elektronisk fra altinn. Den tjenestepliktiges arbeidsgiver kan nå via Altinn sende inn bekreftelse av tapt arbeidsinntekt. Den tjenestepliktige svarer også på alle henvendelser fra Sivilforsvaret via tilsendte skjemaer i Altinn.

Opplæringsmateriell

Det er laget opplæringsfilmer som viser hvor man finner aktuelle skjemaer, og hvordan man bruker skjemaene. Her er link til disse opplæringsfilmene: Læringsportal-PLIS-tjenestepliktige

Innhenting av telefonnummer og epost

Sivilforsvaret vil få oppdatert informasjon om den tjenestepliktiges telefonnummer og epost fra kontaktregisteret.

Slik registrerer du deg i kontaktregisteret

Dersom du aldri har logget deg inn på en offentlig tjeneste (offentlig selvbetjeningsløsning) på nett, er du ikke registrert i kontaktregister. For å registrere deg bruker du en elektronisk ID og registrerer deg som ny brukar av ID-porten.

Hvordan blir jeg innkalt til innsats?

Beredskapsvakt ved sivilforsvarsdistriktet vil bruke PLIS til å kalle inn personell til innsats. Innkallingen vil skje via CIM, så for den tjenestepliktige vil det ikke være noen forskjell fra tidligere innkallinger. Dere vil få meldingen fra CIM og svare på denne meldingen, mens resultatet -/ svarene automatisk blir overført til PLIS.

Hvem skal bruke PLIS under innsats og øvelse?

Befalet skal på sikt bruke PLIS under innsats og øvelse til blant annet å registrere oppmøte på personellet, dimittere personellet, lage innsatsrapport, gjennomføre MBK mv. Befal og personell i RAD skal bruke PLIS til innsatsmålinger og referansemålinger, hvor de skal registrere blant annet målepunkt, dosemåling og måleresultat (Måleprotokoll).

Noe av befalet og rad-personellet har fått opplæring og kan ta PLIS i bruk ved oppstart, men for de fleste avdelinger så vil beredskapsvakt ved distriktet til å begynne med gjøre befalets oppgave i systemet.

Har du spørsmål om hvordan du skal svare på innkallinger, fylle ut søknader o.l. kan du og ta kontakt med ditt Sivilforsvarsdistrikt.

----------------------------

En digital postkasse blir brukt av det offentlige for å kommunisere digitalt med privatpersoner og med næringslivet. Informasjon og meldinger blir kryptert (ende-til-ende-kryptering) og sendt til en digital postkasse på en måte som er sikret mot innsyn. Innbyggerne kan reservere seg mot å motta post digitalt og fortsette å få post fra det offentlige på papir.

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon og reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter.