2021

 1. Ekstraordinær vaksinering og testing

  I de tilfellene der kommunene ikke har andre ressurser tilgjengelig, kan kommunene anmode Sivilforsvaret om bistand til logistikk og støttetjenester for vaksinering og testing.

 2. Øistein Knudsen jr. ny sjef Sivilforsvaret

  Øistein Knudsen jr. er ansatt som sjef Sivilforsvaret. Knudsen er i dag ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

 3. Nytt oppdrag på Oslo Lufthavn Gardermoen

  Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt støtter Ullensaker kommune med utdeling av hurtigtester, informasjon og veiledning av passasjerer.

 4. Sivilforsvarets innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen

  Totalt 92 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret har vært i innsats på Oslo Lufthavn Gardermoen i helgen 23.–26. juli.

 5. DSBs eHåndbok er nå tilgjengelig for tjenestepliktige

  Sikkerhetsbestemmelser, bestemmelser om SF's radiacmåletjeneste, kursplaner med mer er gjennom denne løsningen tilgjengelige fra mobil, nettbrett og PC.

 6. Styrker Sivilforsvarets kompetansesenter

  På Starum i Østre Toten får Sivilforsvarets ansatte og tjenestepliktige fra hele landet sin opplæring. Nå styrkes kompetansesenteret med flere ansatte, og i sommer lyser DSB ut tre spennende stillinger.

 7. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. juni

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 8. Endringer i sivilbeskyttelsesloven

  Stortinget har vedtatt endringer i sivilbeskyttelsesloven med virkning fra 1. mai 2021. Lovendringene skal blant annet klargjøre rettigheter og plikter i Sivilforsvaret.

 9. Innsyn vedrørende overtredelsesgebyr

  Forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven ble fastsatt 1. juli 2020. I forbindelse med implementeringen av denne, har vi sendt ut generell informasjon per brev til alle våre 8000 tjenestepliktige.

 10. 213 oppdrag for Sivilforsvaret i 2020

  I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

 11. Søker sju distriktssjefer i Sivilforsvaret

  I løpet av 2021 skal DSB ansette sju distriktssjefer i Sivilforsvaret.