Rekrutteringsforløpet

Slik er rekrutteringsforløpet

 1. Brev

  "Vurdering av tjeneste i Sivilforsvaret"

  Når du har mottatt dette brevet blir du vurdert for tjeneste. Sivilforsvaret trenger nå nødvendig informasjon om deg til bruk i denne vurderingen. Du må derfor fylle utet skjema om personopplysninger og en egenerklæring om helse.  

  Hva må du gjøre?

  • Fylle ut og send inn skjemaer du har mottatt i din innboks på altinn.no eller pr. post.


  Se hjelpeside på altinn.no for mer informasjon om hvordan du fyller ut skjemaene.

 2. Brev

  Velkommen til rekrutteringsmøte

  Dette brevet gir deg informasjon om hvor og når du skal møte til rekrutteringsmøtet, og hva som skjer i møtet.

  Hva må du gjøre?

  • Bekrefte at du deltar i henhold til innkallingen
  • eller søker om utsettelse. Se sivilforsvarsforskrifte 6 og kap. 4 for mer informasjon om søknad om utsettelse og årsaker som kan gi utsettelse. Du søker om utsettelse ved å fylle ut og sende inn svarskjema "SIV-1005 Svar på innkalling til rekrutteringsmøte". Dette skjemaet har du mottatt i din innboks på altinn.no eller per post.
 3. Møte

  Rekrutteringsmøtet = Sivilforsvarets "sesjon"

  • Møtet avholdes lokalt, og her får du informasjon om Sivilforsvaret og tjenesteplikten.
  • Du må gjennom en legesjekk og et intervju. Etter en vurdering kan du så bli pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret.
  • På rekrutteringsmøtet kan du spørre om ting du måtte lure om tjenesten i Sivilforsvaret.
  • Du kan søke om dekning av dine reisekostnader etter statens reiseregulativ (bruk skjema SIV- 1001 reiseregning).
 4. Grunnkurs

  Grunnkurset - der tjenesten begynner

  Grunnkurset er ditt første virkelige møte med Sivilforsvaret. Gjennom tre innholdsrike uker får du opplæring i ferdighetene som trengs for å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret. Kurset foregår ved Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum sør for Gjøvik i Oppland fylke.

  Du får innkalling minst to måneder før kurset starter.

  Hva må du gjøre?


  Søke om midlertidig fritak fra grunnkurs

  Du kan søke om midlertidig fritak fra grunnkurset, les mer om årsaker som kan gi midlertidig fritak i sivilforsvarsforskriften kap.4

  Du søker fritak ved å svare på skjemaet Siv- 1013 "Svar på innkalling til kurs" som du har mottatt i din innboks på altinn.no eller per post.

  Hvis du allerede har bekreftet at du deltar på grunnkurset (sendt inn skjema siv-1013) og likevel har behov for å søke om midlertidig fritak, så kan du gjøre dette ved å bruke skjema Siv-1014 "Søknad om midlertidig fritak". Skjemaet kan du søke opp på altinn.no eller på skjemasiden på sivilforsvaret.no

 5. Mannskap

  Ditt distrikt - ditt "hjem" i Sivilforsvaret

  Når du har gjennomført Grunnkurset, er du en del av Sivilforsvarets mannskap i ditt distrikt og blir plassert i en avdeling her. Det er den lokale ledelsen i distriktet som kaller deg inn og gir deg informasjon om aktivitetene du skal delta i.

  Finn ditt distrikt i hovedmenyen