Andre Andenes sentrum, Kongeskip og nærliggende områder

SivilforsvardistriktMidtre-Hålogaland
HendelseAndre
StedAndenes sentrum, Kongeskip og nærliggende områder
Varslet18.08.2012 08:00
Start18.08.2012 09:50
Slutt18.08.2012 21:30
Antall tjenestepliktige17
Sum timer tjenestepliktige266
Antall fastansatte2
Sum antall timer33
DeltakerePoliti, Brannvesen, Helsevesen, Norsk Folkehjelp, Andre
Leveranse
MateriellSambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt, ATV